Mój Prąd 2022. Czy w programie można pozyskać finansowanie na magazyn energii?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że w I kwartale 2022 roku ruszy kolejna odsłona programu Mój Prąd. Co wiadomo o nowym naborze? Jakie zmiany przewiduje Mój Prąd 4.0? Czy dotacje dla magazynów energii zostaną włączone do programu? Jakich warunków można się spodziewać?

Sukces programu Mój Prąd i zapowiedź edycji 2022

Program Mój Prąd to rządowe dotacje do przydomowych instalacji produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Dotychczas odbyły się trzy edycje tego programu. Każda z nich cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród prosumentów, czego dowodem jest szybkie wyczerpanie środków.

Dla przypomnienia:

  1. Pierwszy nabór wniosków trwał od 30 sierpnia 2019 do 20 grudnia 2019.
  2. Drugi nabór trwał od 13 stycznia 2020, ale od 31 marca 2020 przyjmowano jedynie wnioski elektroniczne. Choć nabór miał trwać do 18 grudnia 2020, to zakończył się 6 grudnia z powodu wyczerpania środków.
  3. Trzeci nabór, czyli program Mój Prąd 2021 rozpoczął się 1 lipca i zakończył się również przed czasem – w październiku 2021.

Po tych trzech edycjach programu rząd obiecuje, że również Mój Prąd 4.0 ruszy wkrótce. Nową edycję programu zaplanowano na I kwartał 2022 roku. Jak podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska, budżet programu wyniesie ok. 1 mld złotych.

Mój Prąd 2022: korzystne zmiany dla Polaków!

Dla wielu polskich rodzin program „Mój Prąd 2022” to szansa na duże oszczędności.

Program Mój Prąd 2022 to bez wątpienia krok w kierunku bezpiecznej i bardziej efektywnej energetyki rozproszonej.

Nowa edycja „Mojego Prądu” będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju
energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zapowiedziane dotacje spowodują w Polsce zwiększenie produkcji prądu z mikroinstalacji fotowoltaicznych. To z kolei doprowadzi do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju. Warto jednak zaznaczyć, że celem programu jest nie tylko wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych i ich oszczędności, lecz przede wszystkim zmniejszenie ilości emisji dwutlenku węgla.

Korzystając z programu można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Według oficjalnych danych środki z Mój Prąd 2022 można uzyskać na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • magazynów energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
  • punktów ładowania pojazdów elektrycznych,
  • inteligentnych systemów zarządzania energią w domach.

Dzięki temu beneficjenci programu zakupią wartościowe urządzenia, do których do tej pory nie mieli łatwego dostępu.

Magazyn energii w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd obejmuje rozszerzony zakres dofinansowania, co oznacza, że nowe wsparcie dotyczy nie tylko paneli fotowoltaicznych.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE

Przede wszystkim przewiduje się wsparcie dla magazynów energii Mój Prąd 4.0. Polski system energetyczny nie posiada wystarczającej elastyczności, ale magazyny energii są elementem stabilizującym. Wzrost ich ilości w kraju zwiększy szansę na sprawne i niezawodne działanie mikroinstalacji.

Magazyny energii cieszą się dużą popularnością w krajach stawiających na efektywność energetyczną. Urządzenia te zapewniają bowiem stabilność zaopatrzenia w energię elektryczną indywidualnych gospodarstw domowych, stanowiąc świetnie uzupełnienie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Dariusz Siwek, BMZ Poland

Dlaczego magazyn energii jest premiowany?

Do tej pory każdy prosument mógł nadprodukcję energii przechowywać przez 12 miesięcy w sieci elektroenergetycznej i ją stamtąd odbierać w momencie zapotrzebowania. Jednak jest już pewne, że od kwietnia 2022 roku wszyscy decydujący się na fotowoltaikę będą rozliczani gotówkowo z nadwyżek poprzez system net-bilingu. Innymi słowy, wyprodukowana i nie zużyta energia będzie sprzedawana do sieci. Natomiast gdy pojawi się potrzeba jej użycia, trzeba będzie odkupić ją po cenie rynkowej.

Nowy sposób rozliczania prawdopodobnie wydłuży czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Dlatego zwiększenie autokonsumpcji energii poprzez magazynowanie części nadwyżek we własnym zakresie pozwoli na oszczędności dzięki minimalizacji konieczności kupowania energii z elektrowni. Takie podejście ma również odciążyć elektrownie. W związku z tym Mój Prąd 2022 przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla prosumentów decydujących się na zakup nie tylko fotowoltaiki, ale i magazynu energii.

Beneficjenci programu Mój Prąd 2022

Najnowsza edycja programu Mój Prąd dedykowana jest osobom fizycznym, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i zawarły kompleksową umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Istotne jest też to, że o dofinansowanie dodatkowych urządzeń, takich jak magazyny energii, ładowarki czy systemy zarządzania energią, mogą starać się także beneficjenci poprzednich edycji programu Mój Prąd.

Źródła:

https://e-magazyny.pl/magazyny-energii/dotacje-dla-magazynow-energii-moj-prad-4-0/

https://e-magazyny.pl/magazyny-energii/moj-prad-4-0-ruszy-wkrotce/

https://e-magazyny.pl/magazyny-energii/wsparcie-dla-magazynow-energii-moj-prad-4-0/

https://e-magazyny.pl/magazyny-energii/moj-prad-4-0-dotacje-juz-w-2022-roku/

https://enerad.pl/aktualnosci/moj-prad-2022/

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/program-moj-prad-2022-od-kiedy-jakie-dofinansowanie-aa-3yF1-eidU-QpXC.html

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/moj-prad-4-0-bedzie-rozszerzony-co-nowego-w-programie-moj-prad-4-0-aa-v5JS-BGNn-2nsU.html

https://globenergia.pl/beda-zmiany-w-programie-moj-prad-dotacja-do-fotowoltaiki-przekroczy-3-tys-ale-pod-warunkami/

https://sunsol.pl/blog/program-moj-prad-2022-rusza-czwarta-edycja-dofinansowania-do-pv-i-nie-tylko/

https://maxsol.pl/program-moj-prad-4-0-2022/

Udostępnij

Wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

Back To Top