Troska o bezpieczeństwo i ochronę środowiska

Troska o bezpieczeństwo i ochronę środowiska

Nowa rzeczywistość w gospodarce, która wita i zaskakuje nas każdego dnia, zmieniła zasadniczo możliwości osiągnięcia sukcesu na rynku. Koniecznością nie są już nawet zmiany w przedsiębiorstwach, ale wychodzenie tym zmianom naprzeciw. Robienie pierwszego kroku i bycie wzorem do naśladowania. Stale nasilająca się konkurencja, zmienne gusty i wymagania klientów, sprawiają, że firmom nie tylko ciężko jest odnaleźć się na rynku ale również utrzymać na nim swoją pozycję. Nasz Zakład za nadrzędną wartość swojej produkcji od zawsze uważa jej wysoką jakość i kompleksowość. Stawiamy sobie wysokie wymagania, ponieważ urządzenia obecnie dostarczane i funkcjonujące w energetyce zawodowej diametralnie różnią się od tych produkowanych 30-40 lat temu, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki. Poprawa niezawodności zasilania to nadrzędny cel, stawiany przez dystrybutorów energii. Równie ważny aspekt, na który zwracamy szczególną uwagę to bezpieczeństwo obsługi i pewność pracy już od momentu kontaktu z klientem aż do ostatniego dnia użytkowanie naszych urządzeń. Zapewniamy szereg rozwiązań zapewniających skuteczną ochronę osób eksploatujących,  nieustannie proponujemy ich nowoczesne warianty, które dobrze sprawdzą się w energetyce zawodowej oraz przemyśle. Nie zapominamy również o ekologii i trosce o środowisko naturalne. Nasza Firma jako jedna z pierwszych w Polsce stworzyła stanowisko do sprawdzania szczelności i napełnienia gazu SF6 do produkowanych rozdzielnic SN. Nasze urządzenia pracują między innymi w elektrowniach, i farmach wiatrowych, czy fotowoltaicznych. Na ich potrzeby jesteśmy w stanie zaadaptować każde katalogowe rozwiązanie według  wymagań klientów. Wykwalifikowana kadra inżynierska zapewnia pomoc przy doborze urządzeń, zarówno na etapie  projektowym, jak również eksploatacyjnym aby zagwarantować optymalne rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego oraz spełniające indywidualne kryteria klientów.

Bezpieczeństwo obsługi i pewność pracy stanowią najwyższy priorytet w trakcie projektowania i pracy nad rozwojem rozdzielnic średniego napięcia. Rozdzielnice SN, ze względu na swoje przeznaczenie oraz funkcje jakie spełniają w systemie elektroenergetycznym, powinny zapewniać ekipom eksploatującym wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby to zapewnić należy przede wszystkim odpowiednio je zaprojektować, a następnie wyprodukować. Nasza Firma – lider w produkcji urządzeń elektroenergetycznych, już od wielu lat rozwija produkcję w tej branży. W rozdzielnicach standardowo stosuje się kompleksowy system blokad łączeniowych oraz dostępowych, układy kontrolne, sygnalizacyjne oraz mechaniczne wskaźniki położenia styków. Łukochronność rozdzielnicy gwarantuje wzmocniona konstrukcja pól, osłon i przegród. Rozdzielnice SN w izolacji gazu SF6 stosowane są powszechnie w energetyce zawodowej jako elementy pełniące funkcje zasilające i zabezpieczające jednostki transformatorowe zabudowane w stacjach miejskich oraz rozdzielcze w sieciach w układzie pierścieniowym lub promieniowym. Solidna budowa rozdzielnic typu TPM zapewnia niezawodność oraz odporność na wpływy środowiska. Na płycie czołowej rozdzielnicy montujemy manometr informujący o prawidłowym ciśnieniu gazu wewnątrz zbiornika (125 kPa przy temperaturze 20°C). Jego podziałka ma dwie strefy – zieloną informującą o prawidłowym poziomie gazu SF6 oraz czerwoną sygnalizującą o stanie awaryjnym związanym z utratą gazu. Dodatkowym wyposażeniem rozdzielnicy jest presostat, umożliwiający zdalne powiadomienie o wystąpieniu nieszczelności. Jednocześnie jest to element blokady logicznej, uniemożliwiający jej manewrowanie w sytuacjach awaryjnych związanych z utratą gazu. Kolejnym elementem rozdzielnicy poprawiającym bezpieczeństwo jej obsługi są optyczne wskaźniki napięcia, połączone z dzielnikami napięcia umiejscowionymi w izolatorach przepustowych. Umożliwiają one kontrolę napięcia na każdej fazie w każdym polu urządzenia. Dodatkowo wskaźniki napięcia wykorzystywane są podczas ustalania kolejności faz w poszczególnych polach rozdzielnicy. Pola liniowe rozdzielnicy mogą być wyposażone w blokadę elektromagnetyczną gniazda uziemnika. Uniemożliwia ona zamknięcie uziemnika przy obecności napięcia na dolnych stykach rozłącznika (kablach zasilających). Blokada elektromagnetyczna BEL wymaga współpracy z przekaźnikiem blokady łączeniowej PB, pełniącym jednocześnie funkcję sygnalizatora obecności napięcia. Pola rozdzielnicy mogą być doposażone w napędy silnikowe, dzięki którym możliwe jest zdalne wykonywanie operacji łączeniowych. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu poprawia sprawność systemu elektroenergetycznego, skracając czas przerw w dostawie energii przez zdecydowanie szybszą i bezpośrednią reakcję na ewentualne awarie  w sieci i związaną z nimi koniecznością przełączeń. Rozdzielnica przystosowana jest do instalowania sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych, których prawidłowa praca oparta jest na pomiarach realizowanych za pomocą sensorów napięciowych oraz prądowych wiodących producentów. Nadzorują one ciągi sieci SN identyfikując uszkodzony odcinek w wyniku powstałego doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Rozdzielnice SN stanowią istotny
i bardzo ważny element systemu elektroenergetycznego. Od jakości ich wykonania zależy bezpieczeństwo personelu. Na producentach ciąży więc odpowiedzialność, aby wyroby które znajdują się w dystrybucji zapewniały możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa, a ich obsługa nie była skomplikowana, jednocześnie gwarantująca wykluczenie wykonania czynności łączeniowych w nieodpowiedniej kolejności. Ciągły rozwój technologiczny firmy zapewnia stosowanie w urządzeniach najnowszych, światowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa obsługi, jak również konstrukcji aplikacji spełniających wymagania najnowszych norm.

Ważnym elementem rozwoju naszych produktów jest poprawa ich niezawodności, realizowana dzięki zaplanowanym zmianom, prowadzącym do podniesienia ich jakości, bezpieczeństwa i solidności. Unowocześnienia w energetyce to nie tylko koszty dla dystrybutora energii, to przede wszystkim poprawa niezawodności sieci, bezpieczeństwa obsługi oraz dostosowanie do teraźniejszych i przyszłych potrzeb użytkowników. Jednym z najważniejszych czynników płynących z tych zmian są działania na rzecz ochrony środowiska, dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych płynów, dwutlenków węgle, siarki czy azotu. Z dnia na dzień stajemy się bardziej proekologiczni. Nasza Firma od rozdzielnic niskiego napięcia po stacje transformatorowe idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy rynku. Jeśli przyjrzymy się np. rozdzielnicom niskiego napięcia, które istnieją w systemie dystrybucji od samego początku, ich wygląd oraz konstrukcja zmieniały i zmieniają się wciąż zgodnie z postępem technologicznym. Zmieniła się aparatura rozdzielcza, pomiarowa i zabezpieczeniowa. Przede wszystkim zmianie uległa wiedza techniczna i pogląd na bezpieczeństwo personelu obsługującego rozdzielnice. Dzięki wszelakim rozwiązaniom, wypracowanym wspólnie z naszymi Klientami, polepszyliśmy bezpieczeństwo obsługi wielu urządzeń oraz uwolniliśmy znaczną cześć powierzchni użytkowej. W mniejszych gabarytach zmieściliśmy te same bądź lepsze funkcjonalności, co pozwoliło wykorzystać wolną przestrzeń w dowolny sposób. Wielu naszych klientów zdecydowało się na bankomat, dystrybutor z kawą bądź drobnymi przekąskami. Takie rozwiązanie pozwoliło zwiększyć atrakcyjność np. osiedla mieszkaniowego. Nie można również zapomnieć, że każda modernizacja otwiera drzwi innowacyjnym rozwiązaniom i nowym pomysłom.

Stacje transformatorowe stanowią integralną część systemu dystrybucji i rozdziału energii, są jednocześnie niezbędnym elementem wyposażenia przyłączy energetycznych elektrowni wiatrowych. Zalety produkowanych przez naszą firmę stacji to: niezawodność, trwałość, zgodność z obowiązującymi przepisami branżowymi, modułowa budowa, dostosowanie do architektury oraz bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Istotną cechą stacji kompaktowych jest mała powierzchnia terenu potrzebna do ich zabudowy oraz łatwość i krótki czas montażu. Stacje mogą służyć do zasilania w energię elektryczna odbiorców komunalnych i przemysłowych a w szczególności: osiedli mieszkaniowych, placów i terenów rekreacyjnych, placów budów, zakładów przemysłowych, stacji paliw, itp. Standardowe stacje w obudowach betonowych typu MRw-b lub Mzb wykonane są jako monolityczne bryły żelbetowe, z zewnętrzną lub wewnętrzna obsługą, posadowione na szczelnej misie fundamentowej, dzięki czemu stacja jest przyjazna dla środowiska. Ściany pokryte są tynkiem akrylowym natomiast stolarka drzwiowa oraz żaluzje wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo, przez co zapewniona jest estetyka wykonania i odporność na korozję. Mogą być również wykonane w wariancie spełniającym zaostrzone przepisy przeciwpożarowe (MRw-bpp). Oprócz stacji standardowych wykonujemy złożone stacje nietypowe wykonane są jako: MRw-bS – system stacji kontenerowych w obudowie betonowej dla indywidualnej adaptacji pod potrzeby odbiorcy; składa się ze standardowych kontenerów betonowych połączonych ze sobą, możliwe jest zmontowanie dowolnego zestawu kontenerów w wykonaniu jednopoziomowym, jak również MRw-bP – w wykonaniu piętrowym. Stacje mogą być przygotowane do zabudowy generatorów prądotwórczych lub współpracy z zewnętrznymi jednostkami prądotwórczymi. Przeznaczone są głównie do zasilania szpitali gdzie jest bezwzględna potrzeba gwarantowanego zasilania. Znajdują również zastosowanie  u innych większych odbiorców, takich jak filharmonie, centra handlowe, serwerownie, czy zakłady przemysłowe. W miejscach o gęstej zabudowie miejskiej lub specjalnych uwarunkowaniach architektonicznych doskonale sprawdzają się podziemne stacje transformatorowe (PST) oraz stacje wieżowe (WST). Dla dużych odbiorców przemysłowych mających rozbudowany system dystrybucji energii oferujemy stacje wg indywidualnego projektu. Są to stacje w obudowie aluminiowej typu MRw projektowane ”na miarę”, istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji, zarówno pod względem gabarytów jak i wyposażenia elektrycznego. Stacje MRw są również wykonywane jako mniejsze stacje kompaktowe wykorzystywane np. w telekomunikacji. Energetyka zawodowa wykorzystuje tego typu stacje, zabudowane na przyczepach w celu łatwego ich transportowania, do awaryjnego zasilania odbiorców. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki i rodzaju pokryć zewnętrznych, co pozwala na dostosowanie stacji do warunków zabudowy w miejscu lokalizacji, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom ochrony środowiska. Ze względu na małą powierzchnię zabudowy, na szczególną uwagę zasługują stacje z zewnętrzną obsługą rozdzielnic SN i nN oraz zabudowanym transformatorem 2,5MVA. Tego typu rozwiązanie zostało zrealizowane między innymi na potrzeby farm wiatrowych: Gołdap, Rakówek, Łebcz, Gościęcino oraz Suwałki.

Nowoczesna linia technologiczna pozwala na konfigurowanie urządzeń niestandardowych według indywidualnych potrzeb klienta. Nieustanny rozwój Firmy, korzystanie z najnowszych technologii oraz osiągnięć w dziedzinie inżynierii materiałowej gwarantuje, że nasze urządzenia są bezpieczne nie tylko dla obsługi, ale również dla środowiska naturalnego. Na obecną chwilą doskonale odnajdujemy się na rynku energetycznym oferując: innowacyjne podejście inżynierskie, zgodność z najnowszymi normami, poprawa funkcjonalności, proekologiczne myślenie i działanie, badania i certyfikacja produktów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci oczekują od nas profesjonalizmu, gwarancji jakości, poczucia bezpieczeństwa w eksploatacji czy szybkiego serwisu. W związku z tym ciągle dbamy o jak najwyższy poziom funkcjonalności naszych wyrobów oraz zachowanie estetyki, która niejednokrotnie wyróżnia nas od konkurencji. Dziękujemy za zaufanie i współpracę, każda rozmowa z naszymi klientami przynosi kolejne, cenne informacje oraz możliwość rozwoju naszej Firmy.

Udostępnij

Wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

Back To Top