Michał Wypychewicz: „Chcemy uczestniczyć w dialogu dotyczącym przyszłości polskich magazynów energii”

19 lutego w głównej siedzibie, we Włoszczowie, mieliśmy okazję gościć reprezentantów Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). Prezes Barbarę Adamską, wiceprezesa Pawła Grabowskiego wraz z dyrektor marketingu Katarzyną Mazur. ZPUE dołączyło do grona Członków Wspierających PSME, czyli do Stowarzyszenia działającego rzecz rozwoju energetyki rozproszonej i branży energetycznej. Co to było za owocne i pełne ciekawostek spotkanie. Śpieszę z wyjaśnieniami, ale zacznijmy od początku…

Nasi goście zwiedzając poszczególne wydziały zwrócili uwagę na różnorodność oraz specyfikę technologii z jaką pracujemy. Największe zainteresowanie i zdziwienie zrobił nasz JÓZEK, czyli prasa krawędziowa z robotem. Wartym uwagi, według wiceprezesa Grabowskiego, jest fakt, że kolor naszych stacji jest dostosowany do oczekiwań klientów. Po intensywnym spacerze goście wjechali na 5 piętro, by zwieńczyć spotkanie.

Na zdjęciu od lewej: V-ce Prezes PSME Paweł Grabowski, Prezes ZPUE S.A. Michał Wypychewicz, Prezes Zarządu PSME Barbara Adamska, Menedżer Produktu Artur Koziński oraz Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Serwisu Tomasz Stępień
Na zdjęciu od lewej: V-ce Prezes PSME Paweł Grabowski, Prezes ZPUE S.A. Michał Wypychewicz, Prezes Zarządu PSME Barbara Adamska, Menedżer Produktu Artur Koziński oraz Dyrektor ds. Zarządzania Jakością i Serwisu Tomasz Stępień

Prezes Adamska i Prezes Wypychewicz usiedli wspólnie, by podpisać umowę członkowską i porozmawiać o wspólnej przyszłości. Jak mówi prezes PSME: – ZPUE to niekwestionowany lider rynku stacji transformatorowych i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia w Polsce.

Nasze doświadczenie zawiązane z budowaniem mikrosieci w hybrydowych magazynach energii czy magazynu SPS sięga roku 2017, dlatego bez wahania określa się nas jako doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie, bo przecież to właśnie tutaj – we Włoszczowie, powstał jeden z pierwszych magazynów energii w Polsce. Od tej pory testujemy oraz udoskonalamy poszczególne elementy tworzące mikrosieci. Praktyka, którą już posiadamy stanowi cenne i istotne dla Stowarzyszenia korzyści, którymi pragniemy się dzielić na rzecz rozwoju elektroenergetyki w Polsce. Chcemy wspierać PSME i uczestniczyć w trwającym już dialogu odnośnie przyszłości polskich magazynów energii. Jako członek Stowarzyszenia mamy realny wpływ na regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej i na kreowanie strategii w zakresie jej magazynowania.

Prezes Wypychewicz podkreśla naszą rolę na rynku oraz deklaruje firmowe kompetencje, by wspierać Stowarzyszenie i wspólnie działać. Dodaje również, że jako firma, chcemy aby nasze, polskie produkty dotarły do zagranicznych odbiorców tworząc łańcuch wartości magazynów energii.

Idziemy naprzód i wspieramy polską elektroenergetykę dla wspólnego dobra.

Na pierwszym zdjęciu prezes Adamska wraz z prezesem Wypychewiczem tuż po podpisaniu umowy.

Udostępnij

Wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

Back To Top